Projecten, Uren en Relaties

Inhoudsopgave

Dashboard
    - Hoe ziet het dashboard eruit?
    - Het kopje "Financieel"
    - Fiatteren

Dashboard

Het Dashboard is het centrale punt van waaruit u met minimale moeite de belangrijkste onderdelen van uw organisatie in de gaten kunt houden. Denk hierbij aan de geregistreerde uren van de afgelopen weken, het totaal van de openstaande facturen (en de facturen die te laat betaald zijn) en de waarde van het onderhanden werk. Ook komen hier de meest recente klantnotities te staan, wanneer u hier gebruik van wenst te maken.

Hoe ziet het dashboard eruit?

Het dashboard bestaat uit verschillende blokken. Links ziet u de weekinformatie met start- en einddatum. Daaronder staat een blok met afdelingen en de hoeveel weekstaten nog gefiatteerd dienen te worden door de leidinggevende. Daaronder staat een blok met klantnotities. Wanneer u, of iemand van de sales, een notitie maakt bij een klant, kan iedereen met toegang tot de CRM deze notities zien. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer de salesafdeling in teamverband contact heeft met klanten.

Rechts ziet u een aantal belangrijke indicatoren voor de huidige stand van zaken:

  • Het totaal aan openstaande facturen
  • Het totaal aan openstaande facturen dat te laat betaald is
  • Het totaal aan concept (te verzenden) facturen
  • Het totaal aan onderhanden werk (ongefactureerd werk)

Daaronder vindt u een overzicht van uw eigen urenregistratie van de geselecteerde week. Standaard zal de week op de huidige week staan ingesteld, maar u kunt eenvoudig door de verschillende weken navigeren om snel terug te kijken in de geschiedenis.

Ditzelfde is mogelijk voor de medewerkers die onder uw supervisie vallen: deze urentotalen staan onder het kopje "Urenregistratieoverzicht medewerkers" weergegeven. Ook hier is het mogelijk om snel door de weken heen te bladeren.

Onder dit vlak staat over de volledige breedte een blok met "Al mijn lopende projecten". Hier wordt kort samengevat wat er in de laatste weken gebeurd is, in alle projecten waar u een rol in speelt.

Het kopje "Financieel"

Onder het kopje financieel worden, zoals zojuist besproken, een aantal bedragen genoemd. Maar wat betekenen deze bedragen en hoe worden deze berekend?

Openstaande facturen
Dit bedrag is opgebouwd uit alle verkoopfacturen die nog niet betaald zijn. Hierbij worden ook creditfacturen meegerekend. Wanneer u voor € 22.000 aan verkoopfacturen uit heeft staan, maar tegelijk voor € 3.000 aan creditfacturen heeft staan, wordt het bedrag onder deze rubriek dus € 22.000 - € 3.000 = € 19.000. Het bedrag waar hier mee gerekend wordt, is het bedrag inclusief btw. Dit lijkt misschien een vreemde keuze, maar deze rubrieken zijn vooral gericht op het behouden van een gezonde cashflow en daardoor is het prettig om te weten welke bedragen werkelijk op de bankrekening worden verwacht.

Waarvan over datum
Feitelijk wordt deze rubriek op dezelfde manier opgebouwd als de openstaande facturen, met als belangrijk verschil dat het hier alleen de te laat betaalde verkoopfacturen betreft.

Conceptfacturen
Deze rubriek geeft aan hoeveel het totaalbedrag van conceptfacturen is. Dat wil zeggen: facturen die klaar staan voor verzending, maar waarvoor bijvoorbeeld eerst nog een aantal administratieve handelingen moeten gebeuren. Sommige van onze klanten zetten direct aan het begin van een opdracht al een conceptfactuur klaar. Dit is helemaal aan u. Ook het totaal van de conceptfacturen is inclusief btw.

Onderhanden werk (OHW)
Het onderhanden werk is het ongefactureerde totaal van het aantal gewerkte uren, maal het geldende uurtarief. Indien er 12 uur voor consultancy is geschreven tegen een tarief van € 90 excl. btw, zal het totaal van het OHW worden bepaald op 12 * € 90 = € 1080. Zodra deze uren worden gefactureerd (of op een andere wijze worden weggeboekt), zal het OHW weer teruggaan naar € 0. Het onderhanden werk is altijd exclusief btw, omdat er zonder factuur nog geen btw-tarief bepaald is.

Fiatteren

Het onderdeel "Fiatteren" is voor veel organisaties een belangrijke factor. Het is immers belangrijk dat alle uren op juistheid worden gecontroleerd door een leidinggevende. In dit onderdeel gaan we hier niet dieper op in, maar later in deze handleiding komen deze zaken wel degelijk aan de orde (zie "Fiatteren" en "Medewerkers").Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren